Fornvännen’s Autumn Issue On-Line

Fornvännen 2013:3 is now on-line on Open Access.

 • Morten Axboe and Magnus Källström on a classic find of runic gold bracteates from Trollhättan, recently expanded by a metal detectorist who would have been better informed about how to go about things if Swedish law had encouraged responsible metal detector clubs.
 • Lennart Bondeson et al. on a recently found and previously unknown type of penny from the time of King Canute, probably struck for his rebellious Danish viceroy Ulf jarl – who was also his brother-in-law. Lennart is an extremely well-informed and responsible detectorist.
 • Kenth Hansen on the tower-wall galleries in Romanesque churches in Scania, and who got to sit there.
 • Visa Immonen on a lovely 14th century salt cellar from Turku.
 • Göran Gruber on the global media furore that ensued (partly because of Aard) when a penis-shaped Mesolithic pressure flaker was found at Motala and described as a possible dildo.
 • Carolina Andersson and Anna-Lena Olsson respond on the behalf of their employer, the National Heritage Board, to criticism of Swedish metal detector legislation.
 • Plus book reviews.

Comments

 1. #1 Håkan
  April 27, 2014

  Finns det några närmare planer på snabbare elektronisk publicering av Fornvännen, denna guldgruva på nätet?

 2. #2 Martin R
  April 27, 2014

  Nej, Akademien vill skydda pappersutgåvan. 6 mån är Berlindeklarationens övre gräns.

 3. #3 Håkan
  April 27, 2014

  Ok, lite synd tycker jag, men som sagt, det är en veritabel guldgruva, även om man får vänta ett halvår på det senaste numret.

 4. #4 Martin R
  April 27, 2014

  En cool grej är att tusentals läsare i veckan hittar Fv-artiklar via Google fast de aldrig har hört talas om Fornvännen. Googla “örkeljunga stenåldern” liksom.

 5. #5 Jane
  April 27, 2014

  I find Aard’s response time when it comes to dildo-related information to be pretty impressive. First announcement by the excavation team at 11.26, Aard’s take at 14.32 the same day!

 6. #6 Martin R
  April 27, 2014

  All the news that will fit in the box!

 7. #7 Thomas Ivarsson
  April 27, 2014

  Varför måste man logga in för att läsa kommentaren om metalldetektorer?

 8. #8 Birger Johansson
  April 27, 2014

  This is too recent to be reported in Fornvännen: “Genomic diversity and admixture differs for Stone-Age Scandinavian foragers and farmers” http://phys.org/news/2014-04-genomic-diversity-admixture-differs-stone-age.html

 9. #9 Lars L
  April 27, 2014

  Det här är ett egendomligt resonemang (vilket konstaterats tidigare):
  “[Vi tycker det är bra att metalldetektorer används i större omfattning], men vi är däremot oroliga för att de insamlade fynden inte konserveras i den omfattning som de borde. De föremål som undersökare enligt undersökningsplanen avser att samla in för att besvara de uppställda frågorna bör också hanteras och konserveras så att de bevaras för
  framtiden”. Således: Allt som ska tas upp ur jorden ska av etiska skäl konservers. Etiken säger vidare att om inte konservering sker, ska föremålen ligga kvar och förstöras.

 10. #10 Thomas Ivarsson
  April 27, 2014

  Det var din länk som krånglar. Jag kommer åt den från ett annat håll.

 11. #11 Thomas Ivarsson
  April 27, 2014

  Scanian metal detector experts are seen as criminals in Sweden and a great resource in Denmark: http://www.sydsvenskan.se/sverige/skanska-metalletare-hittar-danska-skatter/

 12. #12 Håkan
  April 28, 2014

  Lars, kul att du också reagerar på den formuleringen. Jag ger min syn på just detta i nästa nummer av Fornvännen.

 13. #13 Birger Johansson
  April 28, 2014

  “Mesolithic pressure flaker” does not have the same ring to it…
  (OT) Gaming + archaeology “The Dig: Uncovering the Atari E.T. Games Buried in New Mexico Desert” http://www.ign.com/articles/2014/04/26/the-dig-uncovering-the-atari-et-games-buried-in-new-mexico-desert

 14. #14 Martin R
  April 28, 2014

  “Hey baby — any chance your scraper might need some retouching?”

 15. #15 Birger Johansson
  April 28, 2014

  Jane, it’s the Aard signal. Commissioner Gordon is an archaeology enthusiast.

 16. #16 Birger Johansson
  April 28, 2014

  A very old pickup line, in a sense of “old”.

New comments have been temporarily disabled. Please check back soon.