Living the Scientific Life (Scientist, Interrupted)

Suomenlinnan Taivas, 2

tags: , , , ,

Suomenlinnan Taivas (Suomenlinna sky).

Soumenlinna, Helsinki, Finland.

Image: GrrlScientist, 19 July 2009 [larger view]. (raw image)