Living the Scientific Life (Scientist, Interrupted)

Suomenlinnan Suvi

tags: , , , ,

Suomenlinnan Suvi (Suomenlinna summer).

Soumenlinna, Helsinki, Finland.

Image: GrrlScientist, 19 July 2009 [larger view].