Film Review: Sizzle

i-7bf6ca8410168a3d5b30bf78bfc2a7f6-polar-bear-face.jpgI know what a documentary film is. I know what fiction is. And I know what a mockumentary is: a fictional documentary. Sizzle: A Global Warming Comedy attempts to combine these approaches within the framework of comedic fiction, and it left me really confused.

Director and narrator Randy Olson exists, I know that. But what about the scientists he interviews? Are all of them real? Some of them? None? There certainly are a few pretty outlandish characters there. Yet the only people in the movie I could be entirely sure must be played by actors were the in-movie camera man and sound guy, because they appear on screen as they couldn't if they had actually been shooting and recording. But that in turn suggests that every scientist that interacts with the fictitious camera man is also acting, at least to some extent. And that guy is one of the film's main characters, who talks to everybody. What am I supposed to do -- Google everybody on my handheld to check their ontological status as I watch the movie?

I have to rate this film from two different perspectives: as a documentary and as comedic fiction. On one hand it's a sitcom about in-movie Olson having to deal with cliché gay airhead producers, his camera man interrupting his interviews, and everybody being more interested in celebrities than scientists. And in this perspective the film's mildly funny. Olson is a decent comedian.

On the other hand, Sizzle can't escape comparison with An Inconvenient Truth. In some sense, this is marine biologist Dr. Randy Olson communicating about global warming. We learn that he thinks a) it's a serious issue, b) we cause it, c) we need to do something about it. And we learn (if we didn't already know) that global warming denialism is a tiny minority position among scientists. But Olson doesn't offer any data or argument for the audience to mull over. In fact, he ridicules the idea of presenting data in a documentary. Instead it's on from one talking head to another via comic relief scenes with the camera man. Denialists are given equal screen time. To the extent that Olson offers any constructive ideas to the issue, it seems mainly to be that if everybody got to see a polar bear they would care more about them, and if/when Hurricane Katrina repeats itself, everybody will start to take the issue seriously.

As far as I can see, the film doesn't even try to deliver a serious message. It's more like Olson secured funding to do a documentary but got bored and decided to put the money into a low-budget comedy starring himself instead. Then, as an afterthought, he tacked some criticism of the New Orleans rehabilitation efforts onto the end of the thing.

Even if it reaches a large audience, I can't really see Sizzle influencing US public opinion -- and thus policy decisions -- on global warming. Indeed, I'm not sure if Randy Olson has any such hopes for it. If he does, I'd humbly advise him not to blur the distinction between fact and fiction next time.

[More blog entries about , , , , ; , , , , .]

Tags

More like this

This morning, a plethora of Sizzle reviews will saturate Scienceblogs. I've no doubt that the film's science will be thoroughly dissected by more informed reviewers than I. So I'm going to steer clear of temperature trends and timetables, and instead consider how the film pitches its message.…
Randy Olson's newest film, Sizzle, bears the subtitle, "a global warming comedy". To my mind, it delivered neither the laughs nor the engagement with the issue of global warming that it promised. Maybe this is just a sign that I fall outside the bounds of Olson's intended audience, but perhaps…
tags: Sizzle, global warming, climate change, documentary, polar bears, hurricane Katrina, Randy Olson, film review The new film, Sizzle: A Global Warming Comedy by Randy Olson that will be released in a few days, explores a topic that concerns me greatly, so when asked if I would review it, I was…
Sizzle: A Global Warming Comedy is a new film from scientist turned filmmaker Randy Olsen ("Rediagnosing the Oceans", "Flock of Dodos") and rather than being a film about global warming, it is a film about the making of a film about global warming. Sizzle is also a self described "novel blend of…

As far as I can see, the film doesn't even try to deliver a serious message. It's more like Olson secured funding to do a documentary but got bored and decided to put the money into a low-budget comedy starring himself instead. Then, as an afterthought, he tacked some criticism of the New Orleans rehabilitation efforts onto the end of the thing.

You've hit the nail on the head there.

My review is here by the way.

Jag tror det borgerliga försäkringskassesystemet är bra.
Det är bra med lösningar för individen, företag, rehab och kompetens.
Som turism 100 mdr (Arlandsindexet) och tex RFID för info (tanka info som gör att man blir bättre, nätverk, supporterhjälp och en sorts livförsäkring).
Norge har ju infört på mat.
Sen psykiskt det är ju inte alla tex kvinnor som är trevliga och snälla (personlighetsdrag= och egenintresse= inget annat). tex tjatar och förtrycker som forna tiders arbetsgivare= "du är ingenting värd", "du duger inget till", "jag kan allt om detta" - som om det vore lag (och mentalitet däri).
Det blir ett imprints (omvandling av vår biokemi = är ju redan här) som kristna prästerna som av egenintresse pratar om tex apokalyps (imprints= indoktrinerade= och försöker få en självuppfyllande profetia= jfr informationsfrihet och alla mord häri= kanske psykiatrisk reform för samtlig från kk till öv = er sjukdom ska inte störa andra)
Hcc mekanismen (hjärndelar, hyponeseffekt) väljer nämligen den version som ger mest validens (både info, gener och trovärdighet).
Tex då självuppfyllande profetia som gör det sämre för oss alla.
Indianerna har nog rätt = dom snälla i syd och norr = när gud själv står utanför vatikaen och visar sitt riktiga jag.
Använda ev eu medlemskap och upphäva denna idiotorg mm.

Och deras experiment då (indianerna)
Mayakulten
Ska vi ha samma?

Eller ett bättre?

http://www.physorg.com/news135253078.html

Passive learning imprints on the brain just like active learning

In a study titled "Sensitivity of the Action Observation Network to Physical and Observational Learning" published in the journal Cerebral Cortex in May 2008, Dartmouth researchers determined that people can acquire motor skills through the "seeing" as well as the "doing" form of learning.

Passive learning imprints on the brain just like active learning

In a study titled "Sensitivity of the Action Observation Network to Physical and Observational Learning" published in the journal Cerebral Cortex in May 2008, Dartmouth researchers determined that people can acquire motor skills through the "seeing" as well as the "doing" form of learning.

utvecklingsmodell

"detektera detta jävla idiot"

Se igenom detta och fastna inte utan ta ett "kvant språng"

Skämt, ironi, brott mot mänskligheten

Spökfenomen= samma däri (även en ond varelse, satan)

Vetenskapen måste gå mot religionsförbud

http://strikeforcevetansvarreligionen.blogspot.com/

Precis som man förbjuder skadliga kemikalier, medicinsk och biologisk effekt och tex empiriska samband som a och b

För att kognitivt, utvecklingsmässigt (få upp många fler som studie visar= science kunskap) ta ett skutt som för alltid avgör och gör att vi blir vad vi är menade till (gudar som det tex står i bibeln= de vet inte mer än oss= självavslöjande likaså)
och rymdresenärer (babylon 5 tror jag vinner med då en del tekniska och vetenskapliga innovationer)
Kraften av vetenskaplig empirisk klarhet är allt

Skulle ju kunna kontrollera vädret med tex aerosolerna och styra paramterarna där.
Jfr också tex olika tillstånd (nu utforskning av mott tillståndet, intressant studie).
Teknik som utforskas (vetenskapens tjänst= frukten av det sas , resultatbaserad lön, även så genetiskt sätt).
En dag kanske mit medialab = gå in o ta en balong och släppa ut kemi som omvandlar nanodiskarna där och omvandlar ett gentiskt-virtuellt rum (tex en folkstam som växer i ett experiment = det vi kanske är inne i i materietillstånd/aggregationstillstånd). En dag vi kan använda vår intelligens (g-intelligensen har ju empiriskt bäring) till evolutionär materia och energi (nästa flashback av kunskap= urskilja info och mönster och separera och vara konsekvnet= detta materiatillstånd har ju mkt som gör oss sårbara = jfr psykologi därefter som påverkas (mind technology)

Demokrati = 1 röst (och prognos däri= vem vill inte införa detta, jfr premie= försäkring och inte införa utveckling som ju enligt många samhällsvetenskaper är vår mening och mål - och även neurofysiologiskt som "hjärnan vill ha roligt" men också tänka rätt och då friare

Platon såg ju inte detta enkla= att empirism (utforskning), logik och fenotyp-genotyp ändrar vår värld

Fler som involveras desto bättre (högre överlevnadsrisk)
Kognitiv spets men också lösningar (biokemi, genotyp, experiment, fenotyp) som behövs

Sen samhällsvetenskapligt hur detta sas ska lösas (organiseras är ju en annan sak). Men tex idiotlösningar som Kommunist Kinas "folk empirism" (bra förslag rent kollektivt å samla info, men demokratiskt å rösta för tex en smartare lösning om andra lägger fram den) och Swifts sväva bland molnen (strikt-rationell logisk utan beröring av problement fulla dimension, egentligen g-intelligens).