in Michael Mann's words

Michael Mann, co-author of the "hockey stick" visualization of the last millennium of global warming, has written a book about the trials of sticking to the science in an era when half the country is hostile to reality. Here's the 10-minute synopsis, in the form of an interview:

More like this

Michael Mann, co-author of the "hockey stick" visualization of the last millennium of global warming, has written a book about the trials of sticking to the science in an era when half the country is hostile to reality.

I see what you (probably unconsciously) did there. I hope that Micheal Mann can stick-handle the science past the denialist goons before the ice melts*.

*There was an item on the radio news a day or two ago about the potential disappearance of outdoor rinks from Western Canada due to increasing nighttime temperatures.

By Militant Agnostic (not verified) on 08 Mar 2012 #permalink

Ä°Åinizde çok baÅarılı olup, birden yükseleceksiniz. Fakat bu, birçok kiÅinin sizi kıskanmasına ve size düÅman olmasına neden olacak. Ailenizde bazı tartıÅmalar olacaÄına iÅarettir

BaÅbakan ErdoÄan'ın boynundaki atkıyı alan genç kız, sevincini gizleyemedi. Hayalinin, BaÅbakan'ın atkısını alma olduÄunu belirten Sedef Ãiçek, "Ãok mutluyum. Sayın BaÅbakan'ı çok seviyorum. Atkısını istedim ve hediye olarak aldım. Bu atkıyı ömrümün sonuna kadar saklayacaÄım. Kullanmayıp sürekli koklayacaÄım. BaÅbakan'la tanıÅıp elini tuttuÄum için çok mutluyum, inÅallah büyüdüÄümde de partisinde hizmet etmek istiyorum" dedi.

dis da bess blog ever. luv the intellectual interaction.

so many physics majors talking real science.

By Erk da Erkel (not verified) on 09 Mar 2012 #permalink

SELAM NABER