Recycling Carlin (no, not that carlin) #ClimateChange #Denial