natural history diorama construction

tags: Luonnontieteellinen museo Helsinki, Helsinki Museum of Natural History, diorama, education, construction, streaming video This streaming video is a time-lapse documentation of construction of the bear diorama at the Luonnontieteellinen museo Helsinki (Helsinki Natural History Museum) [7:42]. Suomi: Karhudioraamaa rakennetaan Helsingin Luonnontieteelliseen museon Suomen luonto -näyttelyyn keväällä 2008. Seppo Polameri tekee aluksi taustamaalauksen, jonka jälkeen konservaattorit tuovat paikalle täytetyt karhut ja muut eläimet sekä viimeistelevät dioraaman. Rakentaminen kesti…