Photo of the Day #950: Gorilla

i-ee742f8a3253e1e61f6a9114f5e34c83-phpJoscaDPM-thumb-500x335-52097.jpg


A lowland gorilla (Gorilla gorilla), photographed at the Bronx Zoo.


More like this

A lowland gorilla (Gorilla gorilla), photographed at the Bronx Zoo.
A lowland gorilla (Gorilla gorilla), photographed at the Bronx Zoo.
A lowland gorilla (Gorilla gorilla), photographed at the Bronx Zoo.
A lowland gorilla (Gorilla gorilla), photographed at the Bronx Zoo.

Chuckle.
Guy stuck in a zoo...
Gotta figure the finger is deliberate.

I tend to agree with the expressed position.

By netjaeger (not verified) on 29 Jun 2010 #permalink

Tabii kronik romatizmaların kireçlenen bölgelerindeki aÄrılar sürekli devam eder. BaÅ aÄrıları, yorgunluk sonucu oluÅan aÄrılar, çarpmalarda hareketsizlikten vb. oluÅan pek çok aÄrı çeÅidi bulunmaktadır.